top of page

Carmen Bulzan —Romania—
Carmen BULZAN - Pseudonym Carmen Peregrina (Drobeta-Turnu Severin, Romania, b.1953). She graduated from the Faculty of Philosophy of the University of Bucharest. University professor, PhD in sociology, poet, essayist, translator from/into Spanish and Portuguese, member of the Writers' Union of Romania and of the Writers' Union of Rio de Janeiro, Brazil and Academy of Sciences, Arts and Letters in Paris, corresponding member of Hispanoamericana Academy of Madrid. His literary work includes: essays and 20 books of poetry. His poetic work has been translated in many languages. Prize Eminescu for translation, Bucharest (Romania, 2011, 2019, 2022, 2023), Prize Umberto Peregrino and Great Cultural Merit, Rio de Janeiro (Brasil, 2016). For his laborious translation work, the City of Salamanca (Spain) awarded him the title of "Huésped distinguido" in 2018.DETALIU


Viața noastră este și detaliu,

poate mai ales detaliu.


Căutăm doar întregul, nu privim partea;

ne interesează doar viața,

nu fiecare clipă din care e formată;

căutăm Omul abstract, idealul,

nu pe cel din carne și oase;

ne interesează arhitectura umană,

nu detaliul;

privim în general, nu în particular;

căutăm absolutul și pierdem relativul.


În mic stă marele:

în picătura de apă, oceanul nemărginit;

în stropul de senin, cerul înalt;

în nota muzicală, armonia;

în cuvântul ”iubire”, Iubirea;

în întâmplare, necesitatea;

în parte, întregul;

în Clipă, viața toată;

în privirea ta, sufletul tău dezvelit;

în gestul tău, umanitatea;

în pasul tău, cadența lumii;

în vorba ta, muzica sferelor;

în șoapta ta, suspinul Universului;

în brațele tale, cuprinderea Infinitului;

în atingerea ta, mâna lui Dumnezeu;

în mine tu, în tine eu.


Viața noastră este și detaliu,

poate mai ales detaliu.
DETAIL

Our life means also - detail,

Maybe – more than anything – detail.

We search only the whole, we don`t notice the fragment;

We are only interested of life,

Not of each moment life is made up;

We search for the abstract Man, the Ideal,

Not the man of flesh and blood;

We are interested of human architecture,

Not of the detail;

We look at the general, not the particular;

We search the absolute and miss the relative.

In small is hidden the great:

In the drop of water is hidden the infinite ocean;

In the piece of clear sky is hidden the heights of the skies;

In the musical note is hidden the harmony;

In the word “love” is hidden the affection;

In contingence is hidden the implacability;

In fragment is hidden the whole;

In Moment is hidden the entire life;

In your eyes is hidden your naked soul;

In your gesture is hidden your humanity;

In your walk is hidden the world`s cadence;

In your speech is hidden the spheres` music;

In your whisper is hidden the Universe`s sigh;

In your arms is hidden the Infinite`s embrace;

In your touch is hidden the hand of God;

In Me – You, in You – Me.


Our life means also detail,

Maybe – more than anything – detail.
CÂND…


Când vei înțelege

că valul meu de bucurie

ascunde o mare de tristețe,

că dorința mea de comunicare

este vitală,

că doar soarele privirilor tale

îmi încălzește sufletul,

că privirea mea înlăuntru

este dialogul cu Dumnezeu;


când mă vei căuta

nu doar în visul fără umbră;

când îmi vei vorbi

nu doar cu privirea;

când mă vei atinge

nu doar cu gândul nocturn;

când îmi vei dărui

nu doar darul meritat,

ci și pe cel așteptat,


abia atunci mă vei fi cunoscut.WHEN...


When will you understand

That my flood of joy

Hides a sea of sadness,

That my need for connection

Is vital,

That only the sun of your eyes upon me

Warms up my soul,

That my inner-sight

Is the dialog with God;


When you will search for me

Not only in the dream without a shadow;

When you will talk to me

Not only with your eyes;

When you will touch me

Not only with the nightly thought;

When you will give me

Not only the earned gift,

But the one so longed for,


Only then, you would have known me.ATRACȚII


Îmi plac etimologiile

care mă conduc

la esența cuvintelor – Cuvântul.


Ador onomastica

ce îmi relevă

interiorul celui îmbrăcat în nume.


Mă atrag hărțile umane

ce-mi deschid drumuri imposibile

spre locuri destinale.


Mă fascinează clepsidrele:

curgerea timpului

și taina întoarcerii lui.


Mă provoacă

limbajul ludic

din care mă salvează versul.


Mă doresc o bibliotecă

în care gravitația cărților

să mă eternizeze.
ATTRACTIONS

I like etymologies

That lead me

To the essence of words – The Word


I love the name day

That reveals

The insides of the one, dressed up in his name.


I am drawn to human maps

That open up impossible roads

To fated destinations.


I am fascinated by hourglasses,

By the passing of time

And the mystery of time`s return.


I am challenged by

The ludic language

But I`m saved by the verse.


I dream to be a library

And the books gravitation

To eternalize me.ADEVĂRATELE IUBIRI...


... sunt posibile

pentru că sfidează imposibilul.

... sunt fără sfârșit

pentru că nu încep niciodată.

... sunt neuitate

pentru că le-a uitat timpul.

... sunt dincolo de moarte

pentru că trăiesc Veșnicia în fiecare Clipă.

... sunt absolute

pentru că nu relativizează nimic.

... sunt necuvântate

pentru că sunt binecuvântate.


Adevăratele iubiri

sunt cele care iubesc Adevărul!THE TRUE LOVES...

...are possible

Because they defy the impossible.

... are endless

Because they never begin.

... are unforgettable

Because the time has forgotten them.

... are beyond death

Because they live the Eternity each moment.

... are absolute

Because they never relativize

...are speechless

Because they are blessed.

The true loves

Are the ones that love the Truth!INTERZIS!


Călătorule grăbit

prin viața mea,

pe cât de lungă mi-a fost

așteptarea,

pe-atât de scurt

popasul tău.


Nu te opri!

Continuă să mergi

că doar așa vei da un sens

căutării tale.


De te vei întoarce,

drumul va fi interzis

celui care a mai trecut pe-aici

și n-a privit în urmă

la plecare.


FORBIDDEN!


You hurried traveler

Through my life,

Long was my waiting,

Just as short – your stay.


Don`t stop!

Keep going

This is the only way to give meaning

To your longings.


And if you ever come back,

The road will be closed for the one

Who`ve already been here

And never looked back

When first left.


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page